Peder Oxe Haslev

Peder Oxe Haslev

En aktiv spejdergruppe

ALLE: invitation til Oxebanket

26. januar 2017 · 1 Familiespejder, 2 Bæver, 3 Ulve, 4 Junior, 5 Trop, 6 Senior, 7 Rover, Alle enheder, Grupperåd, Leder, Nyheder · Skrevet af pederoxehaslev

Oxen

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 17-19 inviterer vi til den årlige Oxebanket. Banketten afholdes i Kirkehuset. Der er møder for bævere, ulve og spejdere, mens forældrene er til Oxebanket. Søskende er velkomne til at deltage.

Program for aftenen

 • Velkomst ved Gruppelederen.
 • Gruppemøde jf. dagsordenen for forældre og ledere.
 • Valg af dirigent
 • “Året der gik” ved Gruppeleder Leif Bjørnskov og Grupperådsformand Cecilie Hänsch
 • Fremlæggelse/godkendelse af regnskab ved Gruppekasserer Marianne Hansen
 • Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder

– Fremlæggelse af budget ved Marianne Hansen

– Kommende aktiviteter ved Leif Bjørnskov

– Nyt om hytte mv. ved Cecilie Hänsch

 • Valg til grupperådet

– Valg af forældrerepræsentanter

– Valg af gruppeleder og gruppe-assistenter

 • Valg af to revisorer
 • Eventuelt
 • Kl. 18.20 Indslag ved Ulveflokken
 • Kl. 18.30 fællesspisning. Peder Oxe laver mad.
 • Kl. 18.55 Afslutning ved Gruppelederen.

Oxebanketten er gruppens generalforsamling. Det er vigtigt, at netop I, kære forældre, deltager denne aften, hvor I vil være med til at forme jeres børns spejderliv. Kom og oplev en hyggelig aften med jeres børns spejderledere og få svar på de spørgsmål I måtte have omkring spejderarbejdet. For at kunne lave tilstrækkelige mængder mad, vil vi bede jer om at tilmelde jer til lederne senest tirsdag den 21. februar.

 

Vi glæder os til at se jer!

Med stor spejderhilsen

Gruppeledelsen og Grupperådet Peder Oxe

P.S: Husk tilmelding i enheden, så vi ved hvor meget mad vi skal lave 😉