Peder Oxe Haslev

Peder Oxe Haslev

En aktiv spejdergruppe

Svend Løths Fond

Peder Oxe gruppe er beriget med en fond, der er oprettet af enken til Svend Løth.

Fonden har til formål. at kunne give støtte til at også børn fra økonomisk trængte familier, der skal have flere børn afsted på lejr, måske kan få et tilskud til betalingen af sommerlejrgebyret. Der er ingen garanti for tilskud, men dem der mener de kunne være i målgruppen, kan sende en ansøgning til gruppen, og herefter vil fondsudvalget, der består af kassereren, grupperådsformanden, gruppelederen og en enhedsleder, vurdere om der er basis for at yde tilskud til de enkelte ansøgere.

Fonden har ikke ubegrænsede midler, men hidtil har praksis været sådan, at det første barn betalte fuld pris mens andet barn fik 50% tilskud og 3. barn fik 75% tilskud osv. Det vil være udvalget, der fra gang til gang afgør, om en ansøger kan komme i betragtning og i givet fald med hvilket beløb.

Ansøgninger sendes til gruppens kasserer Marianne Hansen på mail: kasserer@pederoxehaslev.dk