Peder Oxe Haslev

Peder Oxe Haslev

En aktiv spejdergruppe

Praktisk

Pris:

Det koster 400 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Kontingentet opkræves halvårligt
Kontigenter indbetales på  reg.nr. 1551 kontonummer 5750001882

Vi har desuden et mobilpay nummer 60636

Hvis man har nogle spørgsmål kan man tage fat i gruppens kasserer, Marianne Hansen, maha01@frederiksberg.dk, 56315439, eller 20163847.   

Medlemsservice:

Alle vores medlemmer er registreret i medlemsservice. Her er de email-adresser, som vi bruger til at udsende mails og kontingent også registreret. I kan selv logge ind og ændre disse oplysninger. Der er en forældrevejledning her

Friplads:

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:

FRIPLADS

Lederne:

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Sommerlejr-betalingen:

Betaling for sommerlejre sker på konto: reg.nr. 1551 kontonr. 5750001882. Husk at skrive barnets navn og enhed på.