Peder Oxe Haslev

Peder Oxe Haslev

En aktiv spejdergruppe

Velkommen!

OBS OBS OBS – Opdateret den 9. juni:

Da forsamlingsforbuddet er hævet til 50, vil det være muligt for enhederne at lave fælles aktiviteter. 

Først de fælles retningslinier:

vi har delt spejdergrunden op i 3 zoner:

– Zone 1: Græsplænen

– Zone 2: Lejrbålpladsen

– Zone 3: Shelterpladsen

– Desuden har vi mulighed for at bruge Nordskovskolens grund også.

De 3 zoner på spejdergrunden er tydeligt adskilt fra hinanden og der er lavet separate stier til alle zoner.

Praktik:

– Det betyder at vi har én familie/bande/patrulje + leder i hver zone.

– 1 meter mellem alle personer

– Hytterne er fuldstændig lukket af og vi opholder os derfor udenfor under hele mødet

– Dog er der åbent til toilettet. Toilettet bliver løbende rengjort.

– Vi bruger kun personlige materialer

– Hvis der er brug for personlige materialer, som vi ikke har, sender enheden mail ud spejderne, så spejderne selv kan tage personlige materialer med.

– Vi sørger for håndsprit i hver zone.

– Spejderne skal desuden selv tage håndsprit med.

– Forældre må ikke være på grunden.  Kun til fortov. Lederne vil stå klar og følge spejderne ind og ud.

– Forældre: hurtig aflevering og hentning – hvis det er nødvendigt. Hvis børnene selv kan, er det at foretrække.

– Tilmelding er ikke nødvendig, da vi har afsat plads til alle. 

– Afbud til enhedsleder som vanligt.

– Kom så præcist til mødet som muligt.

Vi har ændret på tirsdags-mødetiderne, for at undgå overlap:

Bæver: 17.45 – 18.45. 

– Ulve: 16.30 – 17.30. 

– Junior: 17.45 – 18.45. 

– Spejder: 19.00 – 20.30. 

OBS: mødet kan slutte tidligere. Hvis spejderen ikke er selvtransporterende, så sørg for mobiltelefon, så de kan ringe efter transport.

Senior: 19.15 – 20.45. 

OBS: mødet kan slutte tidligere. Hvis spejderen ikke er selvtransporterende, så sørg for mobiltelefon, så de kan ringe efter transport.

Tambourkorpset, Familiespejd og Klan Gnu vil få en mail direkte fra enheden, med en nærmere beskrivelse af hvornår og hvordan opstarten kommer til at foregå.

Med Spejderhilsen 

Gruppeledelsen

————————————————————————————————————–

Vil du have en aktiv og udviklende fritid? – så er du kommet til den rigtige spejdergruppe

Peder Oxe Haslev er en traditionsrig KFUM-spejdergruppe på ca. 120 børn og voksne, som holder til i Oxehytten på Maglemosevej i Haslev

Vi har spejderaktiviteter til alle piger og drenge i alle aldersgrupper fra 3 år og et tambourkorps hvor du kan spille musik

Vi har ledige pladser i alle enheder – mød op eller kontakt enhedslederen!

Familiespejd (3-6 år) Marie tlf: 31 17 67 35

Bæver (0.-1. klasse) Lene tlf: 50 52 85 79

Ulve (2.-3. klasse) Helle tlf: 61 70 36 32 

Junior (4.-5. klasse) Flemming tlf: 40 72 25 05

Trop (6.-7.) og seniortrop (8.kl- 17år) Kim tlf: 60 21 37 00

Tambourkorps (4.kl-??) Mette tlf: 21 66 38 27

OxeskjoldAltid kæmpende
Undertiden slagne
Men aldrig modløse!

 

Privatlivspolitik
Samværsregler